dnd, d&d dungeons and dragons
 
Krzyż Serca Jezusowego . Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Download ˇ Kategorie Newsów ˇ album zdjęć ˇ Szukaj ˇ Linki ˇ Forum
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Magisterium Kościoła
Pius XI
Pius XII
Benedykt XVI
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Różaniec łacińsko-polski.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Mysteria Sacratissimi Rosarii
Mysteria Gaudiorum
Mysteria Dolorum
Mysteria Gloriae
LITANIAE LAURETANAE
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oremus
Modlitwy ku czci Jezusa Chrystusa
Litanie ku czci Jezusa Chrystusa.
Modlitwy do Jezusa Miłosiernego. .
Modlitwy do Św. Aniołów .
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Św. Ojciec Pio
Ojciec Pio - antymodernista
nowenna do Ojca Pio
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
NOM Msza-modernistyczna.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Video
Jasnogórska Stajenka
Benedykt XVI Częstochowa
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kyrie eleison.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 38
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: jurek64
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
tłumacz
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
English
translate
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Małe Oficjum Jutrznia
JUTRZNIA
K. Panie otwórz wargi moje.
O. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
(Wymawiając te słowa czyni się wielkim palcem prawej ręki znak krzyża na ustach.)
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Od siedemdziesiątnicy aż do nieszporów wielkiej soboty, zamiast alleluja mówi się:
Chwała Tobie, Panie, Królu wiecznej Chwały.

WEZWANIE

K. Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
O. Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Psalm, 94
K. Pójdźmy, śpiewajmy Panu ochoczo, wznośmy okrzyki Bogu Zbawicielowi! Stawajmy przed nim z pieśnią dziękczynną, sławmy go głośno pieniami.
O. Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

K. Bóg bowiem Panem potężnym i Królem większym od Bogów wszelkich. On nie odrzuci ludu swojego, wszak w ręku jego wszystkie ziemi krańce i On na gór szczyty spogląda.
O. Pan z Tobą.
Klęcząco werset ,,Pójdźmy..

K. Jego jest morze, bo On je uczynił, i jego to dłonie ląd utworzyły. Pójdźmy, padajmy i ścielmy się przed Bogiem, rzewnie czcijmy Pana, swego stwórcę! On bowiem Panem, On Bogiem Naszym, a myśmy jego ludem owcami z jego pastwiska.
O. Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

K. Gdy jego głos dziś usłyszycie, nie zatwardzajcie serca swego, jakoście to ongiś czynili w przekorze, w dzień ów kuszenia na pustyni, gdy mnie kusili Wasi ojcowie, gdy mnie doświadczając, na moje cuda patrzyli.
O. Pan z Tobą.

K. Przez lat czterdzieści gorszyłem się tym pokoleniem, wciąż Oni jednak, rzekłem, w sercu błądzą i nie chcą uznać moich dróg, ażem im przysiągł w gniewie swoim: Nie wejdą nigdy do mojej siedziby.
O. Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O. Pan z Tobą.

K. Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna:
O. Pan z Tobą.

Hymn

Którego wielbią i sławią
Gwiazd krocie, lądy i morza,
Tych trojga potęg sternika,
Patrz Maryja w łonie swym nosi.

Któremu księżyc i słońce,
I wszystko w czasie swym służy,
W dziewicy spoczął żywocie
Cudowną łaską zroszonym.

To Matka Błogosławiona,
Bo w głębi świętej jej ciała,
Zamieszkał Stwórca niebieski,
Świat cały w dłoni dzierżący.

Głos nieba ją Błogosławił,
Duch Święty Matką uczynił!
Którego ludy czekały
Przedziwnie z niej się narodził.

Niech, Jezu, chwała Ci będzie,
Coś z Panny świętej zrodzony,
Bądź razem z Ojcem i Duchem,
Przez wieki godnie wielbiony!
Amen.


NOKTURN
na niedziele, poniedziałki i czwartki:
W ciągu roku i w Adwencie.
Ant. Błogosławionaś Ty * między niewiastami i Błogosławion owoc żywota Twojego.
Psalm 8
O Panie, Panie, nasz,* o jak wspaniałe imię Twe na całej ziemi!
Majestat twój bowiem * ponad niebiosa się wznosi.
Z ust dzieci i ssących niemowląt już sobie chwałę gotujesz, by ją pokazać przeciwnikom swoim, * aby pokonać i wroga zawziętego.
Gdym w Twe niebiosa wpatrzony, palców Twoich dzieło, * i w księżyc i w gwiazdy, które Ty stworzyłeś.
Czym że jest człowiek, że o nim pamiętasz, * czym syn człowieczy, że zbliżasz się doń ?
Mało niższym od Aniołów uczyniłeś go, chwałąś go uwieńczył i godnością, * ustanowiłeś władcą nad wszystkimi Twoich rąk dziełami.
Wszystko pod stopy mu poddałeś; * owce i bydło wszelakie, nad to i polne zwierzęta.
Ptactwo pod niebem i ryby na morzu, * co suną po drogach topieli.
O Panie, Panie nasz, * o jak wspaniałe imię Twe na całej ziemi!
Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen. W ciągu roku i w Adwencie.
Ant. Błogosławionaś Ty * między niewiastami i Błogosławion owoc żywota Twojego.
W ciągu roku i w adwencie

Ant. Jak mirra * najprzedniejsza cudną woń wydajesz, święta Boża Rodzicielko. Psalm 18
Niebiosa głoszą chwałę Bożą, * a rąk Jego dzieła wieści strop niebieski.
Dzień jeden drugiemu słowa przekazuje, * noc nocy wiadomość podaje.
A nie są to wieści ni mowy, * których byś dźwięku nie słyszał;
Na całą ziemię płynie ich głos, * na krańce świata ich słowa.
On to na słońcu namiot swój rozpina, * a ono jak z komnaty oblubieniec rusza.
Jak dziarski biegacz cieszy się na bieg, * na nieba krańcu wschodzi.
Biegnie ku krańcu drugiemu, * a nikt przed jego żarem ukryć się nie zdoła.
Zakon Boży doskonały, duszom siły wraca, * przykazanie Boże wiecznotrwałe, mądrość daje prostaczkom.
Ustawy Boże sprawiedliwe, sercom radość niosą, * rozkaz Pana szczery, oczy ci rozjaśnia.
Bojaźń Boża święta, po wieki niespożyta, * prawa Boże są prawdą szczerą, słuszne same w sobie.
Cenniejsze od złota i mnogich klejnotów, * a słodsze niż miód, niż miód najlepszy.
Otóż sługa Twój je zachowuje, * w ich zachowaniu już nagroda wielka!
Lecz upadki-któż je zauważył ? Oczyść mnie z przewin ukrytych, * a od win cudzych uchroń sługę swego.
Gdy mną nie owładną, nienagannym będę, * i wolnym od grzechu większego.
Niech tedy ust moich słowa u Ciebie łaskę znajdują, * niech myśli serca mego wciąż przy Tobie będą.
O Panie, mój wspomożycielu, * mój Zbawco!
Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen.
W ciągu roku i w Adwencie.

Ant. Jak mirra * najprzedniejsza cudną woń wydajesz, święta Boża Rodzicielko.
W ciągu roku i w adwencie:
Ant. Przed tron * przybywajcie Panienki z lutnią dźwięczną i ze śpiewem pięknym.
Psalm 23
Pański jest świat i całe Jego bogactwo, * ziemia i wszyscy na niej mieszkający.
On sam na morzach ją stworzył * i sam ją na rzekach osadził.
Któż wstąpi na górę Pańską, * któż stanie na miejscu przeświętym!
Kto czyste ma ręce i serce uczciwe, kto ku podłościom duszy nie skłania * i nie przysięga zdradliwie bliźniemu.
Błogosławieństwo ten weźmie od Pana, * i łaskę od Boga, Zbawiciela swego.
Takie jest plemię szukających Boga, * szukających oblicza Boga Jakuba.
Otwórzcie bramy, książęta, otwórzcie się, bramy odwieczne, * niech wkracza król chwały!
Któż królem chwały ? Pan chrobry, przemożny, * Pan w boju potężny!
Otwórzcie bramy, książęta, otwórzcie się, bramy odwieczne, * niech wkracza król chwały!
Któż królem chwały ? * to Pan Zastępów! On Królem jest chwały !
Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen.
W ciągu roku i w adwencie:

Ant. Przed tron * przybywajcie Panienki z lutnią dźwięczną i ze śpiewem pięknym.

K. Rozlana jest dobroć na ustach Twoich.
O. Przeto wiecznie Bóg Ci błogosławi.
Ojcze Nasz ; po cichu
K. I nie wódź nas na pokuszenie. O. Ale nas zbaw ode złego.
,
Absolucja:
Niech za przyczyną próśb i zasług Najświętszej Marii Panny i wszystkich Świętych Pan nas doprowadzi do królestwa niebieskiego.

O. Amen.
K. Pobłogosław, Panie.

Błogosławieństwo:


Niech razem z swym Dzieciątkiem miłym Maria Panna nas pobłogosławi. O. Amen.

Tą Lekcję odmawiamy od Bożego Narodzenia do Adwentu.

Lekcja I
Ekl. 24,11-20

I wszędzie szukałam miejsca spoczynku i wreszcie zamieszkałam w dziedzictwie Pana. Oto nakazał mi i rzekł do mnie Stwórca wszechświata, a który mię stworzył odpoczął w przybytku moim i rzekł: ,, Zamieszkasz w krainie Jakuba, weźmiesz w Izraelu cząstkę swoją i zapuścisz korzenie wśród moich dzieci wybranych” Ty zaś, o Panie, zmiłuj się nad nami.
O. Dzięki Tobie, Boże.
R. O święte i nieskalane Dziewictwo, nie wiem, jakimi sławić Cię słowami * Albowiem, którego niebo ogarnąć nie może. Tyś w swym żywocie nosiła.
K. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego.
O. Albowiem, którego niebo ogarnąć nie może. Tyś w swym żywocie nosiła.
K. Pobłogosław, Panie.

Błogosławieństwo:
Niech Panna nad pannami za nami się wstawi u Pana.

O. Amen.

Lekcja II

I tak na Syjonie osiadłam i w grodzie świętym oto zamieszkałam i nad Jerozolimą władać zaczęłam, i zakorzeniłam się w narodzie czcigodnym, którego dziedzictwem ziemia Pana mego, i oto w gronie świętych przebywam.
Ty zaś, o Panie, zmiłuj się nad nami.

O. Dzięki Tobie Boże.
R. Błogosławiona jesteś, Mario Dziewico, któraś w sobie nosiła Pana i Stwórcę wszechświata, * który Cię stworzył, tegoś Ty zrodziła, zostając Panną na wieki.
K. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą.
R. Który Cię stworzył, tegoś Ty zrodziła, zostając Panną na wieki.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Który Cię stworzył, tegoś Ty zrodziła, zostając Panną na wieki.

Jeśli po 3. lekcji zamiast „Te Deum” odmawiamy Responsorium, nie dodajemy „Chwała Ojcu”. Począwszy od siedemdziesiątnicy aż do Wielkiej Soboty, z wyjątkiem świąt Matki Boskiej, opuszcza się „Chwała Ojcu” i R.: „Który Cię stworzył”.
K. Pobłogosław Panie.
Błogosławieństwo:

Niechaj przez Marię, Matkę i Dziewicę, ześle nam Pan zbawienie i pokój.
R. Amen.

Lekcja III

Wyrosłam wysoko jak cedr na Libanie, jak cyprys na górze Syjońskiej, wyrosłam jak palma w Kadesz, jak krzewy róż pod Jerycho, jak piękne drzewo oliwne w dolinie, wyrosłam jak jawor rosnący nad wodą przy drodze. Jak drzewo cynamonu i balsam pachnący woń wydaję, jak mirra najprzedniejsza pachnę przecudnie.

Ty zaś o Panie, zmiłuj się nad nami.
O. Dzięki Tobie, Boże.

Począwszy od Siedemdziesiątnicy aż do Wielkiej Soboty, kiedy opuszcza się ,, Te Deum” mówi się następujące Responsorium:


R. Szczęśliwa oto jesteś, Najświętsza Mario Panno i wszelkiej chwały najgodniejsza ,* bo z Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości * Chrystus nasz Bóg.
K. Módl się za lud, wstaw się za kapłanami, bądź orędowniczką niewiast bogobojnych. Niech wszyscy czują Twoją opiekę, którzy ze czcią wspominają Twoje imię święte.
O. Bo z Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu.
O. Chrystus nasz Bóg.

Hymn Ambrozjański

,,Te Deum”


Ciebie Boże chwalimy,* Ciebie Panie wysławiamy.
Ciebie Ojca przedwiecznego * wielbi cały świat.
Tobie wszyscy Aniołowie,* Tobie niebiosa i wszystkie niebios potęgi.
Tobie Cherubini i Serafini * głosem śpiewają nigdy nie milknącym:
Święty, Święty, Święty,* Pan, Bóg zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia * Majestatu chwały Twojej.
Ciebie Apostołów,* orszak wspaniały.
Ciebie Proroków,* poczet dostojny.
Ciebie męczenników * czci zastęp świetlany.
Ciebie wszędzie na ziemi * sławi Kościół święty.
Ciebie Ojca * chwały nieskończonej:
I Syna czci równej godnego, prawdziwego, jednorodzonego:
I Pocieszyciela * Ducha świętego.
Tyś Chryste * Król chwały.
Tyś Ojca * Syn odwieczny.
Ty chcąc wyzwolić człowieka * nie pogardziłeś łonem Dziewicy.
Ty, ostrze śmierci skruszywszy,* otwarłeś wierzącym niebios królestwo.
Ty w chwale Ojca * siedzisz po Boga prawicy.
Ty jako sędzia kiedyś przybędziesz,* tak wszyscy wierzymy.
Klęcząco tylko ten werset
Błagamy Cię przeto, wspomagaj sługi swoje,* których najdroższą krwią odkupiłeś.
Uczyń ich razem z Świętymi Twoimi * uczestnikami chwały wiekuistej.
Ratuj lud swój, o Panie * i błogosław swemu dziewictwu.
I króluj im * i wspieraj ich na wieki.
Po wszystkie dni * błogosławimy Ciebie.
I chwalimy wiecznie imię Twoje * po wszystkie wieki.
Racz, Panie, dnia dzisiejszego * od grzechu nas zachować.
Zmiłuj się, Panie, nad nami, * zmiłuj się nad nami.
Niech zmiłowanie Twoje na nas spłynie, * którzy z ufnością Ciebie wyglądamy.
W Tobie, o Panie, nadzieję pokładam, * niech hańby nie zaznam na wieki.

Lekcje.
W Adwencie i na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny:


K. Rozlana jest dobroć na ustach Twoich.
O. Przeto wiecznie Bóg Ci błogosławi.
Ojcze Nasz – po cichu

K. I nie wódź nas na pokuszenie.
O. Ale nas zbaw ode złego.
Absolucja:
Niech za przyczyną próśb i zasług Najświętszej Marii Panny i wszystkich Świętych Pan nas doprowadzi do królestwa niebieskiego.

O. Amen.
K. Pobłogosław, Panie.

Błogosławieństwo:

Niech razem z swym Dzieciątkiem miłym Maria Panna nas pobłogosławi.
O. Amen.

Lekcja I
Łuk., 1,26-38

Posłany został Anioł Gabriel od Boga do miasta Galilejskiego, zwanego Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maria. I wszedłszy Anioł do Niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między Niewiastami.

Ty zaś o Panie, zmiłuj się nad nami.
O. Dzięki Tobie, Boże.
R. Posłany został Anioł Gabriel do Marii Panny, poślubionej Józefowi, by Jej to słowo oznajmić, a święta Panienka przelękła się światła. - Nie lękaj się, Mario, znalazłaś łaskę u Pana:* Oto poczniesz i porodzisz.* Dziecię zwać się będzie Synem Najwyższego.
K. Da mu Pan tron Dawida, ojca jego i będzie królował w domu Jakubowym na wieki.
R .Oto poczniesz i porodzisz. A Dziecię zwać się będzie Synem Najwyższego.
K. Pobłogosław Panie.

Błogosławieństwo:

Niechaj Panna nad pannami za nami wstawi się u Pana.
O. Amen

Lekcja II

A ona gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myślała, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę i Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki i będzie zwany Synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg tron Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Ty zaś, o Panie, zmiłuj się nad nami.
O. Dzięki Tobie, Boże.
R. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, * Duch święty zstąpi na Ciebie a moc Najwyższego swym cieniem Cię okryje.
Przeto Dziecię święte, które się z Ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
K. Jak to się stanie, gdyż ja męża nie znam ? A odpowiadając Anioł rzekł Jej:
O. Duch święty zstąpi na Ciebie a moc Najwyższego swym cieniem Cię okryje. Przeto Dziecię święte, które się z Ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.

W uroczystość Zwiastowania N.M.P. Dodaje się:
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu.
O. Duch święty zstąpi na Ciebie a moc Najwyższego swym cieniem Cię okryje. Przeto Dziecię święte, które się z Ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
K. Pobłogosław, Panie.

Błogosławieństwo:

Niechaj przez Marię, Matkę i Dziewicę, ześle nam Pan zbawienie i pokój.
O. Amen.
Lekcja III

A Maria rzekła do Anioła: Jak to się stanie, gdyż ja męża nie znam ? A odpowiadając Anioł rzekł Jej: Duch święty zstąpi na Ciebie, a moc Najwyższego swym cieniem Cię okryje. Przeto i Dziecię święte, które się z Ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w swej starości. A jest to już szósty miesiąc dla niej, którą nazwano niepłodną, bo u Boga nic nie jest niemożliwe. I rzekła Maria: O tom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Ty zaś, o Panie, zmiłuj się nad nami.
O. Dzięki Tobie, Boże.
R. Przyjmijże, Mario Panno, słowo, które przez Anioła Pan Ci przysyła: Poczniesz i porodzisz Boga – człowieka, * Abyś błogosławiona była między wszystkimi niewiastami.
K. Porodzisz wprawdzie syna, a dziewictwa nie stracisz, poczniesz w swym łonie, a matką będziesz zawsze nieskalaną.

O. Abyś błogosławiona była między wszystkimi niewiastami.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu.
O. Abyś błogosławiona była między wszystkimi niewiastami.


W uroczystość Zwiastowania N.M.P. Opuszcza się Ostatnie Responsorium a bezpośrednio po Lekcji III odmawia się Te Deum.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
BREVIARIUM ROMANUM
Breviarium Romanum
Officium Parvum Beatae Mariae Virginis
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Małe Oficjum o NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE
JUTRZNIA -NOKTURN na niedziele, poniedziałki i czwartki:
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Bractwo kapłańskie Św. Piusa X
FSSPX
Intencje róż różańcowych
Zniesiona ekskomunika
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Msza Wszech Czasów
Aspersja
MINISTRANTURA
Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim
Msza Trydencka Video
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Msza trydencka w Warszawie
Bractwo kapłańskie Św. Piusa X
Parafia Św. Klemensa
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Msza Trydencka w Diecezji Płockiej
Parafia Św. Józefa w Ciechanowie
Płock-Stanisławówka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Katolicki punkt widzenia
sposób przyjmowania Komunii
Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa
Abp Jan Paweł Lenga - o komunii
Siedem kłamstw o Komunii na rękę
Ratzinger na kolana
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Suche dni
Obchód Suchych Dni
Suche dni Zimowe
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oremus;
Przysięga antymodernistyczna
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Polecam Strony.
Deum Sequere
Qui cantat, bis orat czyli moje boje z muzyką kościelną
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bratpatryk
13/06/2011
Kościoła. Guido Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”

bratpatryk
13/06/2011
Zasadniczym celem jest precyzyjne ustalenie soborowego nauczania. Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są bowiem słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z Tradycj

pawel281989
31/07/2010
Witam!Poszukuje Pasyjnego Krzyża Serca Jezusowego.Proszę o pomoc. pawel281989

Rysiek
18/03/2010
Dziekuje za tak wspanialy i bogaty program rozmaitosci na tematy religijne i mozliwosc wypowiadania sie. Moim wzorem jest O. Pio gdzie jestem zapisany jako "Geistige Kind" O. Pio Niech B

Rysiek
18/03/2010
Uwazam ze najwyzszy juz czas to zrozumiec jaka jest roznica w przyjmowaniu komunii, cieszy mnie ze wreszcie ten problem jest poruszony. Boze poblogoslaw i wspomoz.

Archiwum
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
ranking stron katolickich
Ranking stron katolickich Ranking stron katolickich
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © 2006

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie