Wspomnienie Chrztu Pańskiego
Dodane przez bratpatryk dnia 13-01-2012 11:45
13 Stycznia
WSPOMNIENIE CHRZTU PANA NASZEGO
JEZUSA CHRYSTUSA.W tym dniu Liturgia chce uczcić Chrzest Chrystusa w Jordanie.
Jezus przez swój chrzest uświęcił wodę, dając jej moc sakramentalną oczyszczenia dusz.
Chrystus ongiś przyszedł do nas w postaci ludzkiej, dziś przychodzi do nas w postać sakramentu.
Prośmy Boga o łaskę czystego wejrzenia, abyśmy umieli zawsze Go przyjąć godnie.

Mszał Rzymski.

Lectio Is 60:1-6
Surge, illumináre, Ierúsalem: quia venit lumen tuum, et glória Dómini super te orta est. Quia ecce, ténebræ opérient terram et caligo pópulos: super te autem oriétur Dóminus, et glória eius in te vidébitur. Et ambulábunt gentes in lúmine tuo, et reges in splendóre ortus tui. Leva in circúitu óculos tuos, et vide: omnes isti congregáti sunt, venérunt tibi: fílii tui de longe vénient, et fíliæ tuæ de látere surgent. Tunc vidébis et áfflues, mirábitur et dilatábitur cor tuum, quando convérsa fúerit ad te multitúdo maris, fortitúdo géntium vénerit tibi. Inundátio camelórum opériet te dromedárii Mádian et Epha: omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes.
R. Deo gratias
Powstań, Jeruzalem, i rozbłyśnij jasnością, bo przybywa światłość twoja i chwała Pańska wzeszła nad tobą. Bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, nad tobą zaś wzejdzie Pan i ujrzą w tobie Jego chwałę. I będą poganie chodzić w świetle twoim, a królowie w blasku twego wschodu. Podnieś wokoło twe oczy, a oglądaj: wszyscy ci zgromadzili się, do ciebie przybyli. Synowie twoi z daleka przybędą, a córki twoje z boku powstaną. Wtedy ujrzysz i promieniować będziesz radością. Zadziwi się i rozszerzy twe serce, gdy zwróci się ku tobie bogactwo morza, moc pogan do ciebie przybędzie. Niby potop przykryje cię mnóstwo wielbłądów, dromaderów z Madianu i Efy. Wszyscy z Saby przybędą, przynosząc złoto i kadzidło i głosząc chwałę Panu.
Sequentia sancti Evangelii secundum Joannem (1:29-34).
In illo témpore: Vidit Joánnes Jesum veniéntem ad se, et ait: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccátum mundi. Hic est, de quo dixi: Post me venit vir, qui ante me factus est: quia prior me erat. Et ego nesciébam eum, sed ut manifestétur in Israël, proptérea veni ego in aqua baptízans. Et testimónium perhíbuit Joánnes, dicens: Quia vidi Spíritum descendéntem quasi colúmbam de cælo, et mansit super eum. Et ego nesciébam eum; sed qui misit me baptizare in aqua alle mihi dixit: Super quem víderis Spíritum descendéntem, et manéntem super eum, hic est, qui baptizat in Spíritu Sancto. Et ego vidi: et testimónium perhíbuit quia hic est Fílius Dei
.
Onego czasu ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie I rzekł: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata. Tenci jest o którym powiedziałem: Przychodzi po mnie mąż, który stał się przede mną, bo pierwej był niźli ja. A ja Go nie znałem, ale żeby był objawiony w Izraelu, dla dlatego ja przyszedłem chrzcząc wodą. I dał Jan świadectwo, mówiąc: że widziałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębicę, i został na Nim. A ja Go nie znałem: ale, który mię posłał chrzcił wodą, ten mi powiedział: na kogo ujrzysz zstępującego Ducha, i na nim zostającego, ten jest, który chrzci Duchem świętym. A ja widziałem i dałem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.