Za odejście od islamu został skazany na śmierć
Dodane przez bratpatryk dnia 16-04-2008 18:32
Za odejście od islamu został skazany na śmierć. Jego chrzest wywołał burzę. Benedykta XVI oskarżono o prowokację wobec islamu. A ochrzczony przez Papieża włoski dziennikarz Magdi Allam mówi: spotkłem Boga, który jest Prawdą i Miłością. I wybiera imię Cristiano, czyli chrześcijanin.

Wielka Sobota. Kilka godzin przed liturgią Wigilii Paschalnej pojawia się informacja, że Benedykt XVI ochrzci zastępcę dyrektora największego włoskiego dziennika „Corriere della Sera” Magdiego Allama. Wśród dziennikarzy wrze. Jego nazwiska nie było na oficjalnej liście sześciu katechumenów. Ze względów bezpieczeństwa do ostatniej chwili starano się utrzymać tajemnicę. Urodzony w Egipcie, 56-letni dziennikarz jest muzułmaninem i zarazem czołowym krytykiem islamskiego ekstremizmu we Włoszech i całej Europie. Nawet do bazyliki watykańskiej przychodzi z ochroną. Za głoszone poglądy islamscy fundamentaliści wydali na niego wyrok śmierci.

czytaj więcej - kliknij niżej
Rozszerzona zawartość newsa
Agencje wypuszczają kolejne depesze o konwersji wicedyrektora „Corriere della Sera”. Najważniejsza w roku liturgia Wigilii Paschalnej transmitowana jest na cały świat. Chrzest Allama oglądany jest także w krajach muzułmańskich. Pojawiają się głosy, że już wcześniej papieże chrzcili osoby, które przeszły z islamu. Nigdy wcześniej pierwotna religia katechumenów nie była jednak podawana do publicznej wiadomości. Żaden islamski konwertyta nie był też tak znany.


Muzułmanin w katolickiej szkole
Magdi Allam urodził się w 1952 r. w Kairze. Matka Safeya Achmed El Sayed pracowała jako opiekunka dzieci. Ojciec Mahmoud Achmed był kierowcą. Matka była praktykującą muzułmanką. Ojciec jak, wspomina Allam, mało się modlił, za to dużo pił. Rodzicom zależało na wykształceniu syna, dlatego po-słali go do prowadzonego przez siostry kombonianki przedszkola, a potem podstawówki. Następnie przy-szedł czas na szkołę średnią kierowaną przez salezjanów. Zamieszkał w prowadzonym przez nich kole-gium. Wspomina, że tam rozpoczęła się jego przygoda z chrześcijaństwem. - Studiowałem nawet Biblię. Nie byłem jednak wewnętrznie gotowy do zmiany religii – opowiada Allam, wyznając, że nigdy nie był praktykującym muzułmaninem. - Nie modliłem się pięć razy dziennie twarzą w kierunku Mekki. Rzadko chodziłem do meczetu. Nigdy nie pościłem w czasie ramadanu. Byłem muzułmaninem, ponieważ urodziłem się w islamskiej rodzinie - mówi.

W 1991 r. z matką pielgrzymował do Mekki, świętego miasta islamu. Wypełnił też jej ostatnią wolę i pochował ją w Medynie, tuż obok meczetu, w którym znajdują się szczątki proroka Mahometa. - Było to dla mnie traumatyczne przeżycie. Cmentarz bez nazwisk, ponieważ oficjalna religia Arabii Saudyjskiej, czyli islam wahabicki, zabrania kultu zmarłych. Kiedy wkładałem do ziemi ciało mej matki, owinięte tylko w prześcieradło, wiedziałem, że nigdy więcej nie będę w stanie odnaleźć tego miejsca - opowiada.
W poszukiwaniu lepszego losu emigruje z Egiptu. Od 1986 r. jest obywatelem Włoch. Kończy socjologię na rzymskim uniwersytecie La Sapienza i dzięki ojcu swego najlepszego przyjaciela Lamberto Antonel-lemu zaczyna współpracować z biurem prasowym włoskiego parlamentu. Zajmuje się tłumaczeniem in-formacji z arabskich gazet. Po udanym komentarzu na temat okupacji meczetów w Mekce otrzymuje po-sadę w lewicowym dzienniku „La Repubblica”. Tam zdobywa pierwsze szlify dziennikarskie.


Do kościoła będę chodził z obstawą
Po 11 września 2001 r. staje się czołowym krytykiem muzułmańskiego ekstremizmu. Jego tezy uwiarygodnia fakt, że sam jest wyznawcą islamu. Ostro krytykował najpierw bliskowschodnich radykałów, a następnie cały świat arabski. Zwalczał muzułmańskich działaczy, którym przeszkadzały krzyże we włoskich szkołach, urzędach i szpitalach. Bił na alarm przeciwko „meczetomanii”, czyli - jak tłumaczył - budowie we Włoszech kolejnych meczetów, które niewątpliwie trafią w ręce ekstremistów. Przestrzegał włoskie władze przed legitymizowaniem islamskich ośrodków, gdyż są kolebką rozprzestrzeniania islamskiego integryzmu w Europie. „Związek Wspólnot i Organizacji Islamskich we Włoszech jest to organizacja, która utrzymuje łączność z międzynarodową centralą Braci Muzułmanów mającą podobne filie prawie w całej Europie. Promuje »oddolną« islamizację społeczeństwa przez kontrolę nad meczetami, ośrodkami kultury, szkołami koranicznymi, instytucjami dobroczynnymi i spółkami finansowymi. Takty-ka polega na stopniowym wprowadzaniu powstającego państwa islamskiego do wnętrza państwa prawa. (...) W razie potrzeby (...) uznaje się za prawomocne sięgnięcie po przemoc i terroryzm” - pisał w książce „Niech żyje Izrael”.Magdi Allam wielokrotnie był oskarżany o proizraelskie sympatie. Mówiono, że współpracował z izraelskim wywiadem. Za krytykę islamu nałożono na niego fatwę, czyli wyrok śmierci. Cała jego rodzina - druga żona Valentina, dzieci z pierwszego związku Sofia (28 l.) i Alessandro (24 l.) oraz dziewięciomiesięczny Davide (ochrzczony miesiąc wcześniej niż tata) - jest pod stałą ochroną policji. Od pięciu lat przed ich domem stoi opancerzony samochód karabinierów. Zawsze porusza się w kolumnie trzech samochodów. Musiał zrezygnować z wypadów do kina czy restauracji. - Teraz nawet do kościoła będę chodził z obstawą - dodaje Allam. Nawet w podróżach zagranicznych towarzyszy mu obstawa. Teraz będzie musiała go chronić także przed fanatykami, chcącymi zabić go za hańbę, jaką jest apostazja.


Cristiano, czyli chrześcijanin
Podczas liturgii Wigilii Paschalnej Benedykt XVI udzielił sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, Komunii św. i bierzmowania, siedmiorgu katechumenom: dwóm mężczyznom i pięciu kobietom z Włoch, Kamerunu, USA, Chin i Peru. Jako drugi sakramenty przyjął islamski konwertyta. Wybrał imię Cristiano, czyli chrześcijanin. Chwilę wcześniej Benedykt XVI przypomniał: „Wciąż na nowo musimy stawać się »konwertytami«, zwróconymi całym życiem ku Panu. I wciąż od nowa musimy pozwalać na to, aby nasze serce uwolnione było od siły przyciągania, która ściąga je w dół, i wewnętrznie podnosić je ku górze: w prawdzie i miłości”. Do chrztu Magdi przygotowywał się pięć lat. Jednym z punktów zwrotnych były słowa jego kierownika duchowego bp. Rino Fisichelli, który, gdy umierająca Oriana Fallaci powiedziała: „Chcę spotkać Boga”, odpowiedział: „Właśnie idziesz się z Nim spotkać”. Po przyjęciu sakramentów Magdi Cristiano stwierdził, że to najpiękniejszy dzień w jego życiu.


W ogniu krytyki
Rozpętuje się polityczno-religijna burza. Gazety piszą o prowokacji ze strony Watykanu. Media arabskie oskarżają Benedykta XVI o obrazę islamu. Chrzest Allama zaszkodzi dialogowi Kościoła z muzułmanami – twierdzą. Podkreślano, że decyzja Watykanu o udzieleniu chrztu przez Papieża czło-wiekowi o tak radykalnych poglądach podczas najważniejszej liturgii i w najważniejszej świątyni kato-lickiej świata była nieprzemyślana i bardzo ryzykowna. – Cieszę się z chrztu, ale może byłoby lepiej, gdyby ochrzcił się w swojej parafii i bez kamer – mówił watykanista Andrea Tornielli z dziennika „Il Giornale”. – Cały ten spektakl nasuwa pytania o prawdziwe motywy, intencje i plany niektórych dorad-ców Papieża ds. islamu – komentował Aref Ali Najed. Jest on jednym z inicjatorów listu 138 muzułmańskich uczonych i duchownych, którzy zwrócili się do Benedykta XVI i innych przywódców chrześcijańskich z apelem o pokój budowany na wspólnych obu religiom nakazach miłości Boga i bliźniego. Ta inicjatywa ma załagodzić przepaść, jaka powstała między światem islamu a Watykanem po głośnym wykładzie Benedykta XVI w Ratyzbonie. Wyrwane z kontekstu słowa Papieża, który cytował wówczas średniowieczny tekst o Mahomecie, wywołały zamieszki w krajach muzułmańskich. Spektakularny chrzest Magdiego zaczęto nazywać „drugą Ratyzboną”. Nie pomógł też ochrzczony, który dzień po uroczystości stwierdził, że nie istnieje „umiarkowany islam” i że „uwolnił się od ideologii nienawiści, która uprawomocnia kłamstwo, śmierć i tyranię”.

Publicysta katolicki Vittorio Messori skrytykował Allama za radykalne potępienie islamu jako religii peł-nej przemocy. „Historia i mistyka religijna świata muzułmańskiego pokazują zarówno upadki, jak i wielkość wiary, która odwołuje się do Abrahama i która kształtuje cywilizację od ponad 16 wieków. Jeżeli owoce były często zatrute, to czy to oznacza, że całe drzewo jest takie?” – pisze Messori w macierzystej gazecie Allama. „Zmiana religii to osobista sprawa. Ale antymuzułmańskie deklaracje Allama robią z tej ceremonii czarną plamę na stosunkach Kościoła z muzułmanami” – napisał algierski dziennik „Al Chabar”.


Teraz małżeństwo
Prawdziwość intencji Magdiego zweryfikuje czas. Wkrótce przyjmie kolejny sakrament. 22 kwietnia, w dniu swych urodzin, poślubi w Kościele swą towarzyszkę życia. Patrzenie na jego nawrócenie w polityczno-ideologicznym kluczu jest pozbawione sensu. Codziennie do Kościoła przyjmowani są lu-dzie, którzy mają swoje opinie na temat życia społecznego i religijnego oraz własne przekonania poli-tyczne, nie oznacza to jednak, że z chwilą chrztu stają się one poglądami papieża czy Stolicy Apostol-skiej. W czasach kiedy w imię „tolerancji” chrześcijanie spychani są do katakumb, potrzeba wyraźnych gestów wiary. Magdi przyjmując Chrystusa, ryzykuje własne życie. Do Chrystusa przyciągnęło go od-ważne świadectwo spotkanych ludzi, a nie chrześcijaństwo poprawne politycznie.

artykuł za: wiara.pl / Beata Zajączkowska R. Wat.