Kard. Hoyos o przygotowaniu wiernych i kapłanów do mszy tradycyjnej
Dodane przez bratpatryk dnia 31-03-2008 11:33
Kard. Hoyos o przygotowaniu wiernych i kapłanów do mszy tradycyjnej (uzupełnione)

Kard. Darío Castrillón Hoyos, Przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” udzielił wywiadu watykańskiemu dziennikowi „L’Osservatore Romano”.
Powiedział, że ta forma sprawowania kultu ma w Kościele długą, liczącą 1400 lat tradycję. Zauważył konieczność przygotowania do niej zarówno kapłanów, jak i wiernych. Papieska Komisja „Ecclesia Dei” zamierza w tym celu opracować multimedialne pomoce dla seminariów, diecezji i poszczególnych episkopatów. Kard. Castrillón dostrzega konieczność zaangażowania w tej dziedzinie kapłanów, którzy już korzystają z nadzwyczajnej formy obrządku łacińskiego.
Przypomniał również, że papież swoją decyzją upoważnił wszystkich duchownych do używania dawnej liturgii. „Niektórzy pytają o pozwolenia, jakby to był rodzaj wyjątku. Ale nie ma żadnej potrzeby ich wydawania” – stwierdził ks. kardynał.
Dyplomatycznie wspomniał również o „praktycznych trudnościach” opóźniające powszechne przyjęcie papieskiego motu proprio. Pytany o krytykę tego dokumentu ze strony niektórych biskupów stwierdził, że „kontrowersje zrodziły się z braku zrozumienia”. Nowe przedsięwzięcia Komisji Ecclesia Dei mają również służyć wyeliminowaniu tych nieporozumień.
Stwierdził również, że „decyzja Benedykta XVI dotycząca statusu mszy św. sprawowanej w rycie przedsoborowym spowodowała powrót wielu tzw. lefebrystów do pełnej jedności z Rzymem” – stwierdził kard. Poinformował, że w ostatnim okresie kierowana przez niego dykasteria uregulowała status klasztoru mniszek klauzurowych w Hiszpanii, a obecnie rozpatrywane są sprawy grup francuskich, amerykańskich i niemieckich tradycjonalistów. Prośby w sprawie pojednania skierowali poszczególni księża, a także liczni wierni świeccy. Kard. Castrillón przypomniał kolejnyraz, że w 1988 r. w ekskomunikę popadli jedynie abp Marcel Lefebvre i wyświęceni przezeń bez zgody Papieża biskupi. Księża należący do Bractwa św. Piusa X są suspendowani, a sprawowane przez nich sakramenty, choć ważne, nie są udzielane godziwie. Dlatego nie zaleca się uczestnictwa w sprawowanej przez nich liturgii, chyba że wierni nie mieliby innej możliwości udziału w Eucharystii.