Tron Miłosierdzia
Dodane przez bratpatryk dnia 28-03-2008 17:12
Odpust zupełny win i kar w Święto Miłosierdzia Bożego
2008-03-28

Święto Miłosierdzia Bożego jest obchodzone w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, jako odpowiedź na wielokrotnie wyrażone życzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który sam określił jego datę, przyczynę i cel ustanowienia oraz sposób przygotowania się i obchodzenia tego święta, mówiąc o tym Siostrze Faustynie Kowalskiej.

Pamiętajmy, żeby skorzystać w Niedzielę Miłosierdzia Bożego z wielkich łask, które obiecał duszom nasz Boski Zbawiciel:

"W tym dniu owarte są wnętrzności miłosierdzia mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jako szkarłat."

Łaska odpustu zupełnego win i kar jest porównywalna ze skutkami Sakramentu Chrztu Świętego.

Zachęćmy jak najwięcej osób do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii św.
Czyńmy uczynki miłosierdzia względem bliźnich.