dnd, d&d dungeons and dragons
 
Krzyż Serca Jezusowego . Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Download ˇ Kategorie Newsów ˇ album zdjęć ˇ Szukaj ˇ Linki ˇ Forum
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Magisterium Kościoła
Pius XI
Pius XII
Benedykt XVI
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Różaniec łacińsko-polski.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Mysteria Sacratissimi Rosarii
Mysteria Gaudiorum
Mysteria Dolorum
Mysteria Gloriae
LITANIAE LAURETANAE
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oremus
Modlitwy ku czci Jezusa Chrystusa
Litanie ku czci Jezusa Chrystusa.
Modlitwy do Jezusa Miłosiernego. .
Modlitwy do Św. Aniołów .
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Św. Ojciec Pio
Ojciec Pio - antymodernista
nowenna do Ojca Pio
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
NOM Msza-modernistyczna.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Video
Jasnogórska Stajenka
Benedykt XVI Częstochowa
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kyrie eleison.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 38
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: jurek64
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
tłumacz
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
English
translate
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Benedykt XVI ,Kard. Joseph Ratzinger Oto cały tekst przemówienia Ojca Świętego:

Czcigodni Kardynałowie
czcigodni Bracia w Episkopacie i w Kapłaństwie,
drodzy, wierni współpracownicy,

niezmiernie się cieszę, że mogę spotkać się z wami z okazji sesji plenarnej oraz okazać wam uczucia głębokiej wdzięczności i serdecznego uznania dla waszej pracy, jaką wykonujecie, służąc następcy św. Piotra w jego posłudze utwierdzania braci w wierze (Łk 22,32).

Dziękuję księdzu Williamowi Josephowi kardynałowi Levadzie za wystąpienie powitalne, w którym przypomniał tematy, jakimi aktualnie zajmuje się Kongregacja, a oprócz tego nowe obowiązki, jakie powierzył jej list apostolski motu proprio „Ecclesiae Unitatem”, łącząc ściśle instytucję z Papieską Komisją Ecclesia Dei.
Chciałbym teraz krótko odnieść się do niektórych aspektów, które przedstawił czcigodny kardynał Levada.

Przede wszystkim pragnę podkreślić to, jak bardzo Wasza Kongregacja uczestniczy w posłudze jedności, która w szczególny sposób została powierzona Rzymskiemu Namiestnikowi poprzez własne zaangażowanie dla wierności doktrynalnej. Jedność jest w istocie w pierwszym rzędzie jednością wiary, wspieraną przez święty depozyt, którego pierwszym stróżem oraz obrońcą jest następca św. Piotra. Utwierdzać braci w wierze, jednocząc ich w wyznaniu Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego stanowi dla tego, kto zasiada na Katedrze Piotrowej pierwsze i fundamentalne zadanie powierzone mu przez Jezusa. Jest to nieprzekraczalna posługa, od której zależy skuteczność działalności ewangelizacyjnej Kościoła aż po koniec wieków.

Biskup Rzymu, w którego potestas docendi (władzy nauczania) uczestniczy wasza Kongregacja, jest zobligowany do nieustannego głoszenia: "Dominus Iesus" - "Jezus jest Panem". Potestas docendi zakłada w rzeczywistości posłuszeństwo wierze, aby Prawda, którą jest Chrystus, świeciła nadal w swej wielkości i rozbrzmiewała wszystkim ludziom w swej integralności i czystości, tak by było jedno stado, zebrane wokół jednego Pasterza.

Osiągnięcie powszechnego świadectwa wiary wszystkich chrześcijan stanowi toteż priorytet Kościoła w każdym czasie, w celu poprowadzenia wszystkich ludzi na spotkanie z Bogiem. W tymże duchu ufam szczególnie zadaniu instytucji, aby zostały rozwiązane problemy doktrynalne, które jeszcze pozostają, uniemożliwiając Bractwu Kapłańskiemu Św. Piusa X osiągnięcie pełnej łączności z Kościołem.

Pragnę ponadto wyrazić moją radość z zaangażowania na rzecz pełnej integracji grup wiernych oraz osób indywidualnych, należących wcześniej do anglikanizmu, w życiu Kościoła katolickiego, na podstawie ustaleń Konstytucji Apostolskiej „Anglicanorum coetibus”. Przyjęcie tych grup do Prawdy otrzymanej przez Chrystusa i głoszonej przez Magisterium Kościoła, nie jest w żaden sposób sprzeczne z ruchem ekumenicznym, lecz ukazuje jego ostateczny cel, który polega na osiągnięciu pełnej i widzialnej łączności uczniów Pana.

W cennej posłudze, jaką pełnicie wobec Wikariusza Chrystusowego, zależy mi również na przypomnieniu, że Kongregacja Nauki Wiary opublikowała we wrześniu 2008 instrukcję „Dignitas personae” na temat niektórych kwestii bioetycznych. Po encyklice „Evangelium vitae” Sługi Bożego Jana Pawła II z marca 1995, ów dokument doktrynalny skoncentrowany wokół godności osoby stworzonej w Chrystusie i dla Chrystusa, stanowi nowy stały punkt w głoszeniu Ewangelii, w pełnej ciągłości z instrukcją „Donum vitae”, opublikowanej przez tę instytucję w lutym 1987.

Przy tematach tak delikatnych i aktualnych, jak te dotyczące prokreacji i nowych idei terapeutycznych, które zakładają manipulowanie embrionem i ludzkim dziedzictwem genetycznym, instrukcja przypomniała, że „wartość etyczną biomedycyny mierzy się poprzez odniesienie zarówno do bezwarunkowego szacunku należnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia, jak i do ochrony szczególnego charakteru osobistych aktów służących przekazywaniu życia.” (Instr. „Dignitas personae”, n. 10). W ten sposób Magisterium Kościoła zamierza zaoferować własny wkład w formację sumienia nie tylko wierzących, ale i tych, którzy poszukują Prawdy i zamierzają wysłuchać argumentacji wynikających z wiary, ale również i z rozumu. Kościół katolicki przedstawiając zasady i oceny moralne badań biomedycznych nad ludzkim życiem kieruje się zarówno światłem rozumu, jak i wiary (Instr., nr 3), przekonany, że „to co ludzkie, wiara nie tylko przyjmuje i szanuje, lecz także oczyszcza, wywyższa i udoskonala.” (Instr., nr 7)

W tym kontekście jest to także odpowiedź na rozpowszechnioną mentalność, według której wiara stanowi przeszkodę dla wolności i badań naukowych, jako zespół przesądów zaburzających obiektywny ogląd rzeczy. Wobec takiej postawy, która dąży do zastąpienia prawdy kompromisem, kruchym i i podatnym na manipulacje, wiara chrześcijańska oferuje werytatywny wkład na polu etyczno-filozoficznym, nie dostarczając apriorycznych rozwiązań dla konkretnych problemów, jak badania i eksperymenty biomedyczne, ale proponując wiarygodne perspektywy moralne, w obrębie których rozum ludzki może poszukiwać i znajdować skuteczne rozwiązania.
Istnieją istotnie określone treści chrześcijańskiego objawienia, które naświetlają problematyki bioetyczne: wartość życia ludzkiego, wymiar relacyjny i społeczny osoby, połączenie jednoczącego i prokreatywnego charakteru seksualności, centralne miejsce rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Treści owe, wpisane w serce człowieka, da się zrozumieć również racjonalnie jako elementy naturalnego prawa moralnego i mogą zostać przyjęte także przez tych, którzy nie odnajdują siebie w chrześcijańskiej wierze.

Prawo naturalne nie jest wyłącznie czy przeważnie wyznaniowe, nawet jeśli chrześcijańskie Objawienie i spełnienie człowieka w misterium Chrystusa rzuca nań światło i w pełni rozwija. Jak twierdzi Katechizm Kościoła Katolickiego, ono, nauczanie, „wskazuje prymarne i istotne normy, które regulują moralne życie.” Oparte na tej samej naturze ludzkiej i dostępne każdemu stworzeniu rozumnemu, naturalne prawo moralne stanowi tak podstawę dialogu ze wszystkimi ludźmi szukającymi prawdy i, ogólniej, wraz z cywilnym i świeckim społeczeństwem. Prawo to, wpisane w serce każdego człowieka, dotyka kluczowych problemów w refleksji nad prawem, a jednocześnie woła do sumień i odpowiedzialności prawodawców.

By zachęcić was do dalszego waszego zaangażowanego i ważnego posługiwania, pragnę wyrazić wam przy tej okazji moją duchową bliskość, udzielając wszystkim wam w dowód serdeczności i wdzięczności apostolskiego błogosławieństwa.

Benedykt XVI

sanctus.pl
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
BREVIARIUM ROMANUM
Breviarium Romanum
Officium Parvum Beatae Mariae Virginis
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Małe Oficjum o NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE
JUTRZNIA -NOKTURN na niedziele, poniedziałki i czwartki:
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Bractwo kapłańskie Św. Piusa X
FSSPX
Intencje róż różańcowych
Zniesiona ekskomunika
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Msza Wszech Czasów
Aspersja
MINISTRANTURA
Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim
Msza Trydencka Video
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Msza trydencka w Warszawie
Bractwo kapłańskie Św. Piusa X
Parafia Św. Klemensa
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Msza Trydencka w Diecezji Płockiej
Parafia Św. Józefa w Ciechanowie
Płock-Stanisławówka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Katolicki punkt widzenia
sposób przyjmowania Komunii
Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa
Abp Jan Paweł Lenga - o komunii
Siedem kłamstw o Komunii na rękę
Ratzinger na kolana
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Suche dni
Obchód Suchych Dni
Suche dni Zimowe
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oremus;
Przysięga antymodernistyczna
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Polecam Strony.
Deum Sequere
Qui cantat, bis orat czyli moje boje z muzyką kościelną
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bratpatryk
13/06/2011
Kościoła. Guido Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”

bratpatryk
13/06/2011
Zasadniczym celem jest precyzyjne ustalenie soborowego nauczania. Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są bowiem słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z Tradycj

pawel281989
31/07/2010
Witam!Poszukuje Pasyjnego Krzyża Serca Jezusowego.Proszę o pomoc. pawel281989

Rysiek
18/03/2010
Dziekuje za tak wspanialy i bogaty program rozmaitosci na tematy religijne i mozliwosc wypowiadania sie. Moim wzorem jest O. Pio gdzie jestem zapisany jako "Geistige Kind" O. Pio Niech B

Rysiek
18/03/2010
Uwazam ze najwyzszy juz czas to zrozumiec jaka jest roznica w przyjmowaniu komunii, cieszy mnie ze wreszcie ten problem jest poruszony. Boze poblogoslaw i wspomoz.

Archiwum
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
ranking stron katolickich
Ranking stron katolickich Ranking stron katolickich
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © 2006

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie